• Mã sản phẩm: LX06
  • Kích thước: 8 x 16 cm. Nắp 3 cm
  • Chất liệu: Giấy Couche
 
Chia sẻ:
Sản phẩm liên quan: