Cip (Corporate Identity Package) là gói giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp sáng tạo hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán giúp quảng bá hình ảnh thương hiệu ở mọi thời điểm tiếp xúc.

Với gói thiết kế Logo Cip  bạn sẽ nhận được: 

  • Bạn sẽ nhận được bộ sản phẩm logo với tất cả các định dạng file cần thiết (GIF và JPG dùng cho web), file gốc thiết kế để có thể dễ dàng chỉnh sửa cũng như dùng cho dịch vụ in ấn (file AI hoặc EPS).
  • Bạn cũng nhận được logo với định dạng đen trắng (grayscale/black and white).
  • Bạn có toàn quyền sở hữu sản phẩm thiết kế.
  • Logo của bạn được đưa vào thư viện các thương hiệu do TMT thiết kế.
  • Logo của bạn được lưu trên server của TMT miễn phí trong vòng 6 tháng, bạn có thể download về bất cứ khi nào.
SẢN PHẨM
 
Chia sẻ: