Thiệp Tết TT03

Mã sản phẩm: TT03 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 20 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm

Thiệp Tết TT01

Mã sản phẩm: TT01 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 21 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm