Thiệp Tết TT14

Mã sản phẩm: TT14 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 29.7 x 21 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2021 rực rỡ với nền đỏ, font chữ màu vàng sangg trọng. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay…

Thiệp Tết TT13

Mã sản phẩm: TT13 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 20 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2021 rực rỡ với nền đỏ, font chữ thư pháp màu vàng sangg trọng. Chú ý: Số năm in trên thiệp có…

Thiệp Tết TT06

Mã sản phẩm: TT06 Kiểu: Chữ nhật ngang – In 2 mặt Kích thước tổng: 40 x 10 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm

Thiệp Tết TT09

Mã sản phẩm: TT09 Kiểu: Chữ vuông – In 2 mặt Kích thước tổng: 15 x 15 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm

Thiệp Tết TT08

Mã sản phẩm: TT08 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 21 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm   mặt trong:  

Thiệp Tết TT07

Mã sản phẩm: TT07 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 21 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm

Thiệp Tết TT05

Mã sản phẩm: TT05 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 25 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm