Thiệp Tết TT14

Mã sản phẩm: TT14 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 29.7 x 21 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2021 rực rỡ với nền đỏ, font chữ màu vàng sangg trọng. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay…

Thiệp Tết TT13

Mã sản phẩm: TT13 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 20 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2021 rực rỡ với nền đỏ, font chữ thư pháp màu vàng sangg trọng. Chú ý: Số năm in trên thiệp có…

Thiệp Tết LT10

Mã sản phẩm: TT10 Kiểu: Vuông – In 2 mặt Kích thước: 20 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2021 chủ đề hạnh phúc gia đình với mâm cơm đoàn viên. Màu sắc nhẹ nhàng, ấm áp. Chú ý: Số năm in trên thiệp…

Thiệp Tết TT06

Mã sản phẩm: TT06 Kiểu: Chữ nhật ngang – In 2 mặt Kích thước tổng: 40 x 10 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm

Thiệp Tết TT09

Mã sản phẩm: TT09 Kiểu: Chữ vuông – In 2 mặt Kích thước tổng: 15 x 15 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm

Thiệp Tết TT08

Mã sản phẩm: TT08 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 21 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm   mặt trong:  

Thiệp Tết TT07

Mã sản phẩm: TT07 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 21 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm

Thiệp Tết TT05

Mã sản phẩm: TT05 Kiểu: Chữ nhật đứng – In 2 mặt Kích thước tổng: 25 x 20 cm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng) Mẫu thiệp tết 2018. Chú ý: Số năm in trên thiệp có thể thay đổi tùy theo từng năm