Lịch Tết Để Bàn LT11

Mỗi thời đại đều có những kiến trúc tiêu biểu tượng trưng, thể hiện cho văn hóa, sinh hoạt, xã hội. Mẫu lịch tết để bàn (mã LT11) được in TMT Việt Nam lấy ý tưởng từ đó, 12 tờ lịch với 12 tháng cho chúng ta chiêm ngưỡng những kỳ quan kiến trúc của…