• Mẫu: KY09
  • Gia công: Đóng gáy sách
  • Chất liệu: Giấy couche 200gsm.
  • Bìa: Carton lạnh (cứng)
  • Số trang: 60
  • Loại: kỷ yếu mẫu giáo

 

 

 
Chia sẻ:
Sản phẩm liên quan: