• Mã: TG21
  • Kích thước: 25 x 28 x 8 cm
  • Chất liệu: C250
  • Kỹ thuật in: Cán bóng
  • Dây túi: Dây dù
  • Sử dụng: Túi giấy đựng quà tết
 
Chia sẻ:
Sản phẩm liên quan: