• Mã sản phẩm: HG18
  • Chất liệu: Duplex 350gsm
  • Kiểu: Đáy nắp gài.
  • Kích thước: 6 x 6 x 5.5 cm
Hộp giấy đựng dung dịch vệ sinh phụ nữ

Hộp giấy đựng dung dịch vệ sinh phụ nữ. Mã sản phẩm HG18

 
Chia sẻ:
Sản phẩm liên quan: