• Mã: CTL10
  • Kiểu hộp: Âm dương nắm mở
  • Kích thước: 8 x 8 x 8 cm
  • Chất liệu: Carton lạnh cao cấp
  • In ép nhũ vàng
  • Có giấy nến bọc sản phẩm bên trong
Hộp carton lạnh ctl10

Hộp carton lạnh ctl10. Hộp luxury ép nhũ có giấy nến

 

 

 

 

 
Chia sẻ:
Sản phẩm liên quan: