in sổ bìa da quà tặng

In sổ bìa da quà tặng

Một trong những ấn phẩm được sử dụng làm quà tặng phổ biến đó là sổ da. Những mẫu sổ da đẹp được in hoặc ép nhũ logo hay tên công ty, sản phẩm, dịch vụ… ngoài bìa. Bên trong dành một số trang in chi tiết thông tin cần quảng bá, lịch, trang thông…