In kẹp file và tiêu chuẩn thiết kế

Cách sử dụng màu sắc in ấn cũng có thể tạo nên lợi thế cho riêng cho đơn vị của bạn, nhưng các bạn cũng nên nhớ là mọi thứ chỉ dùng ở mức vừa phải. Khi thiết kế in kẹp File hay Catalogue, Profile,…Hãy cân nhắc việc sử dụng màu cho các yếu tố…