Lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu Thế giới về 5 bước bán hàng hiệu quả:
Bước 1: LÀM CHỦ THÁI ĐỘ – MỤC TIÊU BÁN HÀNG
Bước 2: TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG
Bước 3: GIAO TIẾP
Bước 4: CHỐT SALES
Bước 5: HỆ THỐNG BÁN HÀNG
Nguồn: Ask.vn