Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông.

Cụ thể, giai đoạn 1 bắt đầu từ 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 15/4 và giai đoạn 3 từ 17/6 áp dụng cho 46 tỉnh, thành phố. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng một tháng cho mỗi giai đoạn.

Trong khoảng thời gian đó, người dân có thể dùng song song mã vùng mới hoặc cũ. Sau ngày 13/3 (của đợt 1), 14/5 (của đợt 2) và 16/7 (của đợt 3), các tỉnh thành này sẽ dùng mã vùng mới hoàn toàn.

Danh sách các tỉnh và thành phố thuộc đợt chuyển đổi đầu tiên:

Danh sách các tỉnh và thành phố thuộc đợt chuyển đổi đợt 2:

Danh sách các tỉnh và thành phố thuộc đợt chuyển đổi đợt 3:

Việc chuyển đổi mã vùng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến việc in ấn lại toàn bộ hệ thống nhận diện của các doanh nghiệp. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành in ở Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung, TMT sẽ là đối tác đáng tin cậy của quý khách: in catalogue, in name card, in sổ tay, in kẹp file, in túi giấy, ……

 
Chia sẻ: